21.04.2018 (sobota) STWUR ponownie organizuje całodzienne warsztaty, gdzie poznamy pracę data scientista na każdym poziomie: od eksploracji danych po udostępnienie opartego na nich modelu jako aplikacji internetowej.

Tematem naszego spotkania jest full stack data science. Oznacza to, że nie tylko analizujemy otrzymane dane, ale wyniki naszej pracy przestawiamy w postaci przystępnej dla klienta, czyli interaktywnych raportach bądź aplikacjach. To czaso- i energochłonne zadania, dlatego nauczymy się eRowych sztuczek wspierających taki model pracy.

Wymagania

Ponieważ spotkanie ma charakter warsztatowy, warto przynieść ze sobą laptop z najnowszą wersję R i RStudio. Skrypt przygotowujący R. do warsztatów (pobierający niezbędne dane i przykładowe skrypty) opublikujemy w późniejszym terminie na naszej stronie.

W trakcie warszatów pracować będziemy z wcześniej przygotowanymi skryptami, które będą wymagały tylko niewielkich modyfikacji, dlatego w spotkaniu mogą wziąć udział również osoby z bardzo podstawową znajomością R.

Dodatkowe informacje

Warsztaty odbędą się 21.04 w sali 1.03 w budynku Wydziału Biotechnologii UWr (Fryderyka Joliot-Curie 14a, Wrocław). Spotkanie rozpocznie się o 10:00. Ze względu na to, że warsztaty potrwają około sześciu godzin, przewidujemy w trakcie przerwę na pizzę, którą sponsoruje Kruk S.A. Pracownicy Kruk SA będą dostępni podczas przerwy, a przed nią wygłoszą krótką prelekcję przedstawiącą pracę data scientists w ich firmie.