Mateusz Staniak


Doktorant w Instytucie Matematycznym UWr zajmujący się biostatystyką. Statystyk, programista R, freelancer.