Mateusz Staniak


Doktorant na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Zajmuje się interpretowalnym uczeniem maszynowym. Statystyk, programista R.