Patryk Wielopolski


Student Matematyki Stosowanej na Wydziale Matematyki Politechniki Wrocławskiej; prezes Koła Naukowego Statystyki Matematycznej "Gauss". Data Scientist w firmie DataWalk.