STWUR #7: Regresja grzbietowa lub jak HIV wpływa na korę mózgową - materiały

Zamieszczamy slajdy z prezentacji Marty Karaś o regresji grzbietowej:

Nasze spotkania wspierają Kruk SA i Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego.