Na kolejnym spotkaniu STWURa wykorzystamy sieci neuronowe, aby dowiedzieć się czy będzie nas stać na mieszkanie naszych marzeń.

Wspólnie nauczymy się wybierać odpowiednią architekturę sieci neuronowych, które w zależności od cech wymarzonego mieszkania (nawet takich jak wybrana dzielnica czy też piętro) przewidzi jego cenę. W trakcie części warsztatowej to samo zrobimy z głębokimi sieciami neuronowymi. Ponieważ wykorzystujemy pakiet mlr, zdobytą wiedzę łatwo będzie przełożyć na inne dostępne w R narzędzia do uczenia maszynowego!

Widzimy się w środę 21.06.2017 o godz. 18:00 w sali 1.03 na Wydziale Biotechnologii UWr (Fryderyka Joliot-Curie 14a). Ponieważ spotkanie ma charakter warsztatowy, przynieście ze sobą laptopy. O 20 przenosimy się do Cybermachiny na rozmowy o R w luźniejszej atmosferze.

install.packages(c("mlr", "dplyr", "randomForest", "deepnet", "neuralnet"), 
                 repos = "https://cloud.r-project.org/")
mieszkania <- read.csv("https://raw.githubusercontent.com/STWUR/STWUR-2017-06-07/master/data/mieszkania_dane.csv")

Nasze spotkania wspiera Kruk SA.