Mamy przyjemność zaprosić na spotkanie o regresji grzbietowej, które poprowadzi Marta Karaś, absolwent kierunku Matematyka na Politechnice Wroclawskiej.

Marta spędziła ponad rok w Stanach Zjednoczonych, pracujac w Departamencie Biostatystyki na Indiana University.

Pokażę na przykładzie kiedy warto pokusić sie o metody regularyzacji i jak zmieniają sie estymatory wspołczynników regresji w zależności od wyboru parametru lambda w modelu. Opowiem o analizie na danych rzeczywistych dotyczących zarażonych wirusem HIV, na których badaliśmy powiązanie infekcji z grubością kory mózgowej poszczególnych regionów mózgu. Użyta metodologia (regularyzacja oparta na grafie połączeń strukturalnych między obszarami mózgu), a takze “zwykła” regresia grzbietowa “ridge” są zaimplementowane w napisanym przez nas pakiecie R-owym mdpeer. Użyta w pakiecie metoda estymacji nie wykorzystuje walidacji krzyżowej (cross-validation). Nie omieszkam pokazać na żywo, jak nasz pakiet pokonuje popularny pakiet glmnet w estymacji wspolczynnikow modelu regresji.

Proponowane metody estymacji są dostępne we współtworzonym przez Martę pakiecie https://CRAN.R-project.org/package=mdpeer i zostały szerzej opisane w pracy Brain connectivity-informed regularization methods for regression.

Spotkanie odbywa się na Wydziale Biotechnologii UWr 19.07.2017 o 18:00 w sali 1.03. Ok. 20 przenosimy się do Cybermachiny na rozmowy o R w luźniejszej atmosferze.

Nasze spotkania wspiera Kruk SA.