Zamieszczamy slajdy z prezentacji Marty Karaś o regresji grzbietowej:

Nasze spotkania wspierają Kruk SA i Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego.