Bartosz Kolasa


Matematyk i programista. Zajmuje się analizą dużych danych grafowych w firmie DataWalk.