Bartosz Pawliczak


Absolwent Matematyki na PWr (specjalność: Statystyka Matematyczna) silnie związany ze środowiskiem akademickim, w szczególności KN Statystyki Matematycznej ,,Gauss"; pasjonat baz danych, od niedawna Programista Aplikacji Biznesowych.