Filip Pietluch


Bioinformatyk, absolwent wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktorant w Szkole Doktorskiej Biologii Uniwersytetu Wrocławskiego.