STWUR
STWUR

Na następnym spotkaniu STWURa zgłębimy tajniki mlr - jednego z największych eRowych narzędzi do uczenia maszynowego.

mlr zbiera i ujednolica dostępne w R implementacje algorytmów machine learning. Dzięki wsparciu dla paralelizacji z pakietem mlr analiza nawet dużych danych jest szybka i przyjemna. Wspólnie poznamy podstawy mlr, a następnie wykorzystamy wiedzę w praktyce analizując ceny mieszkań we Wrocławiu.

Więcej o mlr możecie przeczytać tutaj: http://mlr-org.github.io/.

Widzimy się w środę 7.06.2017 o godz. 18:00 w sali 1.03 na Wydziale Biotechnologii UWr (Fryderyka Joliot-Curie 14a). Ponieważ spotkanie ma charakter warsztatowy, przynieście ze sobą laptopy. Warto je przygotować do spotkania następującym skryptem:

install.packages(c("mlr", "dplyr", "randomForest", "kernlab", "glmnet"), 
                 repos = "https://cloud.r-project.org/")
mieszkania <- read.csv("https://raw.githubusercontent.com/STWUR/STWUR-2017-06-07/master/data/mieszkania_dane.csv")

Nasze spotkania wspiera Kruk SA.