Według chińskiego kalendarza 2017 to rok koguta, ale we Wrocławiu przeżyliśmy prawdziwy rok STWURa.

Pierwsze spotkanie STWURa odbyło się 25.01.2017. Od początku idea spotkań STWURowych była jasna: krótka prelekcja podczas której można nauczyć się jednej konkretnej rzeczy, a następnie warsztaty, gdzie wspólnie utrwalamy świeżo nabytą wiedzę. STWUR miał być nie tylko miejscem wymiany informacji, ale również pomóc zorganizować się lokalnej społeczności użytkowników R. Większość z naszych spotkań kończyła się rozmowami o R w pobliskich pubach.

Szybko przekonaliśmy się, że STWURy nie wystarczają mniej zaawansowanym pasjonatom analizy danych, dlatego też dzięki współpracy z zaangażowanymi użytkownikami R z Wrocławia (Jakub Kwiecień i Koło Naukowe Statystyki Matematycznej Gauss z Politechniki Wrocławskiej) zorganizowaliśmy kilka STWURków. Na tych spotkaniach był czas, aby szerzej i przystępniej omówić zagadnienia poruszane na spotkaniach STWURa.

STWUR to nie tylko warsztaty, ale również prelekcje. W 2017 odbyło się tylko jedno spotkanie, z Martą Karaś (Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health). Jestem szczególnie dumny z faktu, że spotkanie było na żywo streamowane na naszym profilu, a internetowi uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań prelegentce.

Jednym z najważniejszych STWURowych wydarzeń był eRementarz, kilkugodzinne spotkanie podczas którego razem poznawaliśmy tajniki analizy danych w R. Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, tradycyjnie udostępniający pomieszczenia na nasze spotkania, zapewnił infrastrukturę w postaci RStudio Server, dzięki której można było uczestniczyć w spotkaniu bez instalacji środowiska R. Dodatkowo, Kruk SA, który wspomaga STWURa niemal od początku naszej działalności, ufundował pizzę, ciastka i napoje dla uczestników eRementarza.

STWUR to nie tylko spotkania, ale przede wszystkim ich uczestnicy i organizatorzy. Piotr Sobczyk współtworzył ze mną STWURa i poprowadził większość z tegorocznych spotkań. Kolosalne wsparcie ze strony Jakuba Kwietnia, Bartka Kolasy, Jarka Chilimoniuka i Mateusza Staniaka umożliwiły nie tylko organizację eRementarza, ale również kontynuację STWURowych spotkań, kiedy ja i Piotr opuściliśmy Wrocław. Ale przede wszystkim STWURa by nie było gdyby nie jego uczestnicy, zarówno zaawansowani użytkownicy R jak i osoby dopiero stawiające pierwsze kroki w tym środowisku. To dzięki Waszemu entuzjazmowi i pasji mieliśmy energię kontynuować naszą działalność i wspólnie analizować ciekawe zbiory danych. Mamy nadzieję, że zobaczymy się jeszczenie nie raz w 2018, nie tylko na spotkaniach STWURa, ale również na konferencji WhyR 2018, którą STWUR współorganizuje. Serdecznie zapraszamy!